Certifikácia a testovanievoda-web


Certifikácia a testovanie vody z jednotky STABFOR®


Certifikácia

  • jednotka STABFOR® je schválená pre priamy kontakt s pitnou a teplou vodou – Státní zdravotní ústav České republiky


Testovanie:

  • účinnosti na organické chemické látky vo vode - Laboratoře Povodí Labe a Povodí Vltavy České Republiky


  • účinnosti na baktériu Legionella Pneumophila - Státní zdravotní ústav České Republiky

  • účinnosti na odstránenie voľného chlóru z vody - Advanced Biotechnology Centre Dubai

  • vplyvu na množenie probiotických bakteriálnych kultúr – komplexná správa  firmy Tibira s.r.o.

  • vplyvu na produkciu a kvalitu rastlín – vlastné testy v laboratóriu, referencie klientov

  • stabilizácie vody – vizuálne ročné testy v rôznych klimatických podmienkach

  • ovplyvňovania štruktúry vody - fotografovanie kryštálov vody


Testovanie v laboratóriu

Testovanie v laboratóriu Dr. Masaru Emoto

Vľavo: voda pred úpravou jednotkou Stabfor®

Vpravo: voda po úprave jednotkou Stabfor®

Before
After


Testovanie vo vlastnom laboratóriu

Vľavo: voda pred úpravou jednotkou Stabfor®

Vpravo: voda po úprave jednotkou Stabfor®


Pred(1)
voda-vlocka


Výsledky nášho testovania

Aplikacie-a-vysledky-SK
Pozrite se na fotografie pred instalaci jednotky STABFOR® a po nej:

Potrubie jeden rok od inštalácie jednotky STABFOR®.

Pravá strana vstup vody do jednotky (zanesené biofilmom), ľavá strana výstup vody z jednotky (biofilm odstránený).

stabfor-in-out1. fotografia - Trávnik polievaný neupravenou vodou z vodovodu 2. fotografia – Trávnik polievaný vodou upravenou jednotkou STABFOR® 

3. fotografia - hranica pozemku. Pozemky sú v rovnakej lokalite, rovnaký typ trávnika, rovnaká pôda, rovnaké obdobie výsevu, rovnaká frekvencia zavlažovania.


Zalevani-neosetrenou-vodou

Zalevani-osetrenou-vodou-posekano

hranice-pozemku-2

Rozdiel medzi trávnikom polievaným jednotkou STABFOR® (zľava) a vodou z řádu (sprava).

.

96554564-1079941045702535-6734857827954720768-o-31-1200-900-90-center-middle-ruska2(1)Vľavo sú paradajky polievané dažďovou vodou.

Vpravo paradajky polievané vodou z jednotky Stabfor®.

.

Rajcata