Záhadná voda H302 alebo „štvrté skupenstvo“ vody

Záhadná voda H302 alebo „štvrté skupenstvo“ vody

V nedávnej minulosti sa v zahraničí objavili zásadné, skutočne zázračné vedecké informácie o vode… Ako informuje Dr. Joseph Mercola, Dr. Gerald Pollack so svojím tímom vedcov na Washingtonskej univerzite objavil, že voda nielen v ľudskom tele funguje vo „štvrtom skupenstve“. Existencia tohto doteraz nepreskúmaného, hoci pozoruhodne bežného skupenstva vody vysvetľuje množstvo doteraz záhadných fyzikálnych javov. Predovšetkým však má veľký význam pre ľudské zdravie: je to skutočná „živá voda“.

Depositphotos-5121677-xl-2015(2)

Prevratný objav: Štvrté skupenstvo vody

Voda je očividne jedným z najdôležitejších faktorov nášho zdravia – najmä ak si uvedomíme, že naše telo vlastne tvoria z drvivej väčšiny molekuly vody. Voda je v rovnici optimálneho zdravia často najviac podceňovanou veličinou. Kniha Geralda Pollacka „Štvrté skupenstvo vody“ sa číta ako detektívka a zároveň je veľmi zrozumiteľná aj pre laikov. Autor v nej jasne vysvetľuje svoju teóriu štvrtého skupenstva vody, čo je vec naozaj prelomová. Stručne povedané, štvrté skupenstvo je živá voda. V anglicky hovoriacom svete sa označuje ako EZ voda, čo je skratka výrazu „exclusion zone“ (zóna exklúzie), ktorá je, jednoducho povedané, pozoruhodná tým, že má negatívny elektrický náboj, vďaka ktorému vie uchovávať energiu – podobne ako batéria – a túto energiu opäť uvoľňovať. Dôvod, prečo sa štvrté skupenstvo nazýva „exclusion zone“ (zóna exklúzie) alebo EZ, spočíva v zistení Dr. Pollacka a jeho tímu, že toto štvrté skupenstvo vytláča von, mimo seba, ostatné molekuly, dokonca aj tie malé.

Prekvapivé je, že výskyt EZ vody v prírode je pomerne častý – dokonca aj vo väčšine našich buniek. Dr. Pollack skúmal dlhé roky ľudské svaly a spôsob, akým pracujú. Zdalo sa mu zvláštne, že najbežnejšie predstavy o svalovej kontrakcii vôbec nepočítajú s vodou, napriek tomu, že naše svalové tkanivo obsahuje 99 % molekúl vody. Ako je to možné ignorovať? A ako by sa sval mohol sťahovať bez toho, aby sa na tomto procese nejakým spôsobom zúčastňovala voda? Práve tieto otázky mu ukázali smer ďalšieho skúmania vody.


Vieme o vode všetko?

Dr. Pollack, citujúc svoje výskumy aj ďalších priekopníkov v tejto oblasti bádania, hovorí, že voda v ľudských bunkách nie je obyčajnou vodou, ale čosi, čo je oveľa viac štruktúrované a organizované. „Začal som premýšľať o vode v kontexte biológie – ak je voda v bunkách usporiadaná a štruktúrovaná, a nie objemová ako obyčajná, bežná voda, ako sa domnieva väčšina biochemikov a bunkových inžinierov, je to naozaj niečo nesmierne dôležité,“ hovorí Dr. Pollack. Vo svojej knihe sa venuje aj niektorým dôležitým vlastnostiam vody, z ktorých mnohým v skutočnosti vôbec nerozumieme. Ako napríklad prebieha vyparovanie? Prečo čajová kanvica píska? Hoci konvenčná „vedecká múdrosť“ hovorí, že ľad vzniká pri teplote nula stupňov Celzia, experimenty ukazujú, že v skutočnosti môže voda mrznúť pri rôznych teplotách od nuly až po mínus päťdesiat stupňov Celzia. Voda totiž v skutočnosti nemá stabilný bod zamŕzania! Iné experimenty zase ukazujú, že ani sto stupňov Celzia nemusí byť vždy bodom varu vody. To však zďaleka nie je najzvláštnejšia vlastnosť vody.


Toto by voda robiť nemala 

„Britský vedec Martin Chaplin vytvoril webové stránky, na ktorých uvádza zoznam rozličných anomálií súvisiacich s vodou,“ hovorí ďalej Dr. Pollack. „Také veci by nemali existovať, podľa toho, čo o vode vieme… Čím viac anomálií zisťujeme, tým viac si začíname myslieť, že o vode nevieme niečo, čo je úplne zásadné. A práve na to sa snažím prísť. V našom laboratóriu na Washingtonskej univerzite som za posledných desať rokov urobil veľa pokusov. Tie jasne dokazujú existenciu ďalšieho skupenstva vody. Dôvod, prečo sa štvrté skupenstvo nazýva „exclusion zone“ (zóna exklúzie), čiže EZ, spočíva v zistení Dr. Pollacka a jeho tímu, že toto štvrté skupenstvo vytláča von, mimo seba, ostatné molekuly, dokonca aj tie malé. Prekvapivé je, že výskyt EZ vody v prírode je pomerne častý – dokonca aj vo väčšine našich buniek. Práve touto vodou sú vyplnené aj medzibunkové tkanivá.


Úplne iná voda

Ďalšie kľúčové rozdiely medzi „obyčajnou“ a EZ vodou sa týkajú jej štruktúry. Bežná voda z vodovodu je H2O, ale táto štvrtá fáza nie je H2O – je to totiž H3O2. Je zároveň oveľa viskóznejšia, oveľa usporiadanejšia a zásaditejšia ako bežná voda, dokonca aj jej optické vlastnosti sú odlišné. Refrakčný index EZ vody je približne o 10 % vyšší ako obyčajnej vody. Aj jej hustota je asi o 10 % vyššia a okrem toho má záporný náboj (negatívny elektrický potenciál). Tieto zistenia môžu byť odpoveďou na otázku, prečo majú bunky ľudského tela záporný náboj. Hoci sa vo všeobecnosti tvrdí, že tento záporný náboj nejako súvisí s membránami a iónovými kanálmi, Dr. Pollack hovorí o tom, že jeho experimenty viedli k záveru, že rovnaký záporný náboj má aj samotný gélovitý obsah buniek, ktorý žiadnu membránu neobsahuje. Dodáva: Som presvedčený o tom, že tento negatívny potenciál dodáva bunkám voda, pretože EZ voda má záporný náboj. To isté platí aj o géli – EZ voda dodáva gélu záporný náboj. Myslím si, že bunky sú záporne nabité, pretože voda v nich je väčšinou EZ voda, a teda nie neutrálna H2O.“


„Prechodové skupenstvo“: Voda, v ktorej je svetlo

Jedným z najväčších prekvapení je, že kľúčovou ingredienciou na vytvorenie EZ vody je svetlo, teda elektromagnetická energia, či už v podobe viditeľného svetla, ultrafialových (UV) alebo infračervených vlnových dĺžok približne tri mikrometre, ktoré sa nachádza všade okolo nás. Voda H3O2 môže vznikať na akomkoľvek hydrolipickom alebo hydrofilnom povrchu, ak je k dispozícii infračervené svetlo. Infračervené svetlo ukladá jednu vrstvu vody H3O2 na druhú a takto môže poskladať milióny molekulárnych vrstiev. Takto to prebieha v prírode. Ľad napríklad nevzniká z obyčajnej H2O – najskôr vznikne voda H3O2 a až z nej ľad. A pri topení ľadu vznikne najskôr voda H3O2 a až potom obyčajná voda. Voda H3O2 je teda akousi prechodnou fázou. „Roztopené ľadovce sú dokonalým spôsobom získavania vody H3O2. A mnohí ľudia vedia, že táto voda je pre zdravie skutočne vynikajúca,“ dodáva Dr. Pollack.


Fyzikálne merateľná posvätnosť 

Testovaním vzoriek vody pomocou spektrometra pre UV a viditeľnú oblasť, ktorý meria absorpciu svetla pri rôznych vlnových dĺžkach, Dr. Pollack zistil, že v oblasti 270 nanometrov, tesne za hranicou viditeľného spektra, voda H3O2 skutočne absorbuje svetlo. Čím viac svetla voda absorbuje, tým viac vody H3O2 vzorka obsahuje. Takisto sa zdá, že EZ voda je pomerne stabilná. To znamená, že si dokáže zachovať štruktúru, dokonca aj vtedy, keď ju necháte nejaký čas na pokoji. Dr. Pollack meral vzorky vody z rieky Ganga a Lúrd. Tieto vzorky vykazovali časté „špičky“ v oblasti 270 nanometrov, čo naznačuje, že tieto „posvätné vody“ majú vysoký obsah EZ vody. Podľa Dr. Pollacka existujú presvedčivé dôkazy, že EZ voda môže skutočne zachrániť život alebo pomôcť udržať jeho kvalitu. Prečo nám sauna a slniečko prospievajú? Zahrievaním vode vlastne dodávate infračervenú energiu. Dr. Pollack zistil, že keď pôsobíte na prostredie obsahujúce vodu infračervenými vlnami, vody H3O2 pribúda. Dôsledky tohto objavu sú absolútne zásadné – predstavte si napríklad, ako vášmu zdraviu prospeje posedenie v infračervenej saune! Dôvodom, prečo sa po infračervenej saune cítite tak dobre, je okrem iného práve skutočnosť, že vašimi bunkami prestúpilo infračervené žiarenie, ktoré vytvára a ukladá EZ vodu. To isté platí pre svetelnú terapiu, čas strávený na slnku a pre laserovú terapiu. „Existujú rôzne druhy svetelných terapií, ktoré využívajú rôzne vlnové dĺžky. Zistili sme, že všetky vlnové dĺžky svetla – a najmä niektoré – dokonca aj slabé svetlo, vytvárajú EZ vodu. Ak je EZ voda pre zdravie našich buniek životne dôležitá, čo je podľa môjho názoru jasné, majú tieto terapie jasný fyzikálno-chemický základ,“ vysvetľuje Dr. Pollack.


Viac kyslíka

Voda H3O2 v našom tele je zásadná aj pre hyperbarickú medicínu, ktorá tiež dobre hojí zranenia. V tomto prípade sú tkanivá vystavené pôsobeniu kyslíka pod tlakom. „Výsledky sa dostavujú. Domnievame sa, že rozumieme mechanizmu, prečo je hyperbarický kyslík taký efektívny pri hojení zranení… Voda H3O2 má tiež vyššiu hustotu ako voda z vodovodu. Keď vezmete H2O a vystavíte ju tlaku, mali by ste dostať H3O2, pretože štruktúra EZ vody je hustejšia než H2O. Vyskúšali sme to experimentálne a zistili sme, že to tak naozaj je – keď vystavíte H2O tlaku, získate H3O2.“ To isté platí aj pre kyslík. EZ má tiež viac kyslíka ako H2O a naopak – keď zvýšite obsah kyslíka, získate viac EZ vody. Podľa výskumov Dr. Pollacka získava voda obrovskú energiu aj z vírenia. V Európe je v súčasnosti niekoľko skupín vedcov, ktorí tento fenomén študujú. Ako sme už uviedli, voda H3O2 je zásaditá a má záporný elektrický náboj. Je zrejmé, že ďalší výskum v tejto oblasti je nevyhnutný. V súčasnosti sa už niektorými otázkami výskumníci zaoberajú. Pokiaľ ide o prírodné zdroje vody H3O2 na pitie, je ideálnym zdrojom ľadovcová voda. Tá je, bohužiaľ, pre väčšinu ľudí nedostupná.


Zdroj: https://www.pollacklab.org/research, kniha: "The Fourth Phase of Water" G.H. Pollack